Socionomprogram startar på Campus Gotland

13 december 2017

Från vänster: Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, Per Nilsson, rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Mattias Dahlberg, dekan för Uppsala universitets juridiska fakultet.

Region Gotland har ett stort behov av socionomer och för att möta det behovet kommer Uppsala universitet att erbjuda socionomutbildning på Campus Gotland i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

För närvarande saknar Uppsala universitet egen kapacitet att starta socionomprogram på Campus Gotland. Uppsala universitet har därför 13 december undertecknat ett avtal med Ersta Sköndal Bräcke högskola om en tillfällig lösning för att möta det stora behovet av socionomer på Gotland.

– Det finns ett stort behov av socionomer på Gotland och det känns väldigt bra att vi nu kan utbilda socionomer på plats på Campus Gotland. Det är en utbildning som varit efterlängtad, säger Olle Jansson, rektorsråd för Campus Gotland.

Ersta Sköndal Bräcke högskola ansvarar för undervisningen och Uppsala universitet ansvarar för antagning, examination och kvalitetssäkring. Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver socionomutbildning sedan länge och Universitetskanslersämbetet bedömde 2014 utbildningen vara av hög kvalitet.

Socionomprogrammet Campus Gotland kommer att ha antagning två gånger: våren 2018 och våren 2019 med plats för cirka 35 studenter vid varje programstart. Programmet är tre och ett halvt år (210 högskolepoäng) och undervisningen kommer att vara på heltid i huvudsak på Campus Gotland. I programmet ingår också verksamhetsförlagd utbildning som kommer att genomföras i nära samarbete med Region Gotland.

 

Läs mer

Mer information om Socionomprogrammet Campus Gotland kommer att läggas ut på www.uu.se/utbildning så snart som möjligt. För programstart hösten 2018 är anmälan senast 16 april 2018.