Upphovsrätten behöver balanseras bättre mot andra intressen

5 december 2017

Sanna Wolk, professor i civilrätt, höll den 14 november installationsföreläsning med titeln "Upphovsrättens påfrestningar på den digitala utvecklingen".

Domstolarna behöver balansera upphovsrätten bättre mot andra grundläggande rättigheter. Det konstaterade Sanna Wolk, professor i civilrätt med särskild inriktning på immaterialrätt, i sin installationsföreläsning den 14 november.

Sanna Wolk tog i  sin installationsföreläsning upp frågan om avvägning mellan upphovsrättslagstiftningen å ena sidan och grundläggande rättigheter, inte minst informations- och yttrandefriheten.

– Upphovsrätten håller på att få ett dåligt rykte. Domstolarna har ett stort ansvar att balansera olika intressen när de dömer i upphovsrättsliga mål. Inom upphovsrätten har vi sett hur EU-domstolen har balanserat upphovsrätten i flera avgöranden mot framför allt etableringsrätten och informations- och yttrandefriheten, sade Sanna Wolk.

Det vill säga att företag ska kunna etableras utan att hindras av upphovsrätten respektive behovet att kunna uttrycka sig på Internet även med ett material som är upphovsrättsligt skyddat.

– Men användningen av balanseringsverktygen i Sverige har inte varit tillräckliga och vi har än så länge väldigt få avgöranden där balanseringen av upphovsrätten mot andra grundläggande rättigheter hanteras och har inte heller tagit klar ställning till vilken rätt som är starkare. Vi har ett jätteintressant avgörande som går upp i  Patent- och marknadsöverdomstolen under december 2017 som rör den väldigt viktiga frågan om hur yttrande- och informationsfrihetens intressen ska balanseras mot upphovsrättens.

Det är den så kallade järnrörsskandalen när företrädare för Sverigedemokraterna var på Kungsgatan i Stockholm november 2012 och med järnrör bråkade med en man av utländsk härkomst. Händelsen filmades med Kent Ekeroths mobilkamera och det finns två versioner av filmen, en kortare redigerad version som inte visar fullt ut vad som hände och en längre oredigerad. Kent Ekeroth har stämt flera tidningar för upphovsrättsintrång för att ha visat den oredigerade filmen eller stillbilder från filmen utan tillstånd.

– Många medier publicerade bilder och visade hela den långa filmen eftersom det var viktigt att det kom fram vad våra politiker gör som just har infört en nolltolerans mot den här typen av beteende inom sitt parti.

Fallet har varit upp i olika tingsrätter och hovrätter som dömt tidningarna och medierna att betala skadestånd för publiceringarna.

– I det här fallet har domstolarna alltid dömt till förmån för upphovsrätten och yttrande- och informationsfriheten har fått stå tillbaka. Det är väldigt få domstolar som ens har nämnt att man kanske ska ta hänsyn till andra intressen. När nu det här fallet tas upp i Patent- och marknadsdomstolen som är specialiserad på immaterialrätt önskar jag att domstolen gör en djupanalys och väger upphovsrätt mot andra grundläggande rättigheter som bland annat yttrande- och informationsfrihet.

---

Utforska vidare