"Religionsdebatten har blivit främlingsfientlig och populistisk"

24 november 2017

Personporträtt på Mattias Martinson

Mattias Martinson visar i sin bok "Sekularim, populism, xenofobi" att det från 2010 träder fram främlingsfientliga och populistiska drag i religionsdebatten i Sverige.

Hallå där Mattias Martinson, professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning, som precis har skrivit boken "Sekularism, populism, xenofobi". Vad handlar boken om?

– I boken granskar jag några populistiska och främlingsfientliga aspekter av religionsdebatten i framför allt Sverige från 2010 och framåt.

På vilket sätt har debatten blivit främlingsfientlig?

– Efter terroristattacken på Manhattan 11 september 2001 växte en intensiv religionskritik fram både internationellt och nationellt. Men någon gång runt 2010 vände debatten. Det bildades i vissa fall allianser mellan religiösa kristna debattörer och sekulära ateister som såg Svenska kyrkan som anpassad till det svenska sekulariserade samhället. Andra religioner, särskilt islam, sågs istället som ett hot.

Boken "Sekularism, populism, xenofobi" är utgiven
på Eskaton förlag.

Varför skrev du boken?

– Startpunkten för mitt intresse var det medialt uppmärksammade uppropet "Mitt kors" på Facebook sommaren 2016. Tanken med uppropet var att man skulle lägga upp en bild på sitt kristna kors i solidaritet med förföljda kristna runt om i världen. Uppropet utlöstes av att en präst i Belgien hade mördats av islamister.  Det blev tydligt för mig att uppropet inte var oskyldigt när den uttalade ateisten Christer Sturmark, som sedan länge varit offentlig religionskritiker, själv gick med i ”Mitt kors” och visade upp sig på en bild där han håller ett kors. Alliansen mellan sekularistiska och svenska kristna intressen framträdde på nytt. 

– När jag började titta närmare på diskussionen blev det också uppenbart att den intellektuella moralen i debatten var väldigt låg. Debattörerna fuskar sig fram, de argumenterar osakligt. Jag lyfter exempelvis fram att man i ett skede av debatten klippte i citat på ett sätt som förvrängde bilden. Anmärkningsvärt nog skedde det just i ett skede av debatten då man kommit in på frågan om relativism och sanning. Den starka objektivitet debattörerna ville stå för sjönk ihop till en grovt populistisk debatteknik, vilket är viktigt att lyfta fram i dessa tider.

Vad hoppas du boken ska uppnå?

– Boken är i vissa skeden starkt polemisk mot debatten som sådan och även mot enskilda debattörer. Men det ska inte nödvändigtvis ses som en kritik av alla debattörernas specifika åsikter. Det är framförallt debattens problematiska politiska konsekvenser och det osakliga debattklimatet som står i skottgluggen. Jag hoppas att debatten på sikt kan flytta från snabba, våldsamma medier som twitter, där debattörerna mest kastar skit på varandra, till en mer sansad debatt med en mer utpräglad vetenskaplig förankring.

Har du fått någon reaktion på boken?

– Jag har fått många positiva kommenterar av folk som tycker det är på tiden att någon tar tag i den här sidan av religionsdebatten. Men jag har också fått kritik för att jag är för polemisk själv. Mitt försvar mot den kritiken är att polemik mycket väl kan vara motiverad, bara den är väl underbyggd och inte ägnad åt att dölja osakligheter eller vinna billiga poänger.

---

Läs mer