Bidrag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

6 november 2017

Vetenskapsrådet har beslutat om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Av de 1 065 ansökningarna som kommit in har 128 projekt beviljats bidrag. Under 2017-2021 kommer sammanlagt över en halv miljard kronor att fördelas. Uppsala universitet får mest bidrag av alla svenska lärosäten – totalt 113 414 000 kronor till 26 projekt.

Vetenskapsrådet har beviljat totalt närmare 520 miljoner kronor under hela bidragsperioden
2017-2021 till:

  • 114 st Projektbidrag
  • 7 st Projektbidrag för forskning om det civila samhället
  • 7 st Projektbidrag för forskning om demokrati

– Årets ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap håller som vanligt mycket hög kvalitet och det finns spännande forskning att se fram emot, säger Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap. Jag kan konstatera att trenden från tidigare år fortsätter med ett betydande inslag av tvärvetenskap, internationellt orienterade forskningsfrågor och internationella samarbeten.

Uppsala universitet har beviljats 113 414 000 kronor till 26 projekt.

Av dessa är två projektbidrag för forskning om det civila samhället:

  • Anne Berg, Historia: Frihetens kostnad? De materiella förutsättningarna för det civila samhällets framväxt i Sverige under 1800-talet, 4 400 000
  • Anders Sjögren, Statsvetenskap: Att försvara eller försvaga demokratin? Civilsamhället och elektoral autokrati i Kenya och Uganda, 2 610 000

Av de totalt sju projektbidragen för forskning om demokrati får Uppsala universitet ett bidrag: 

  • Karl-Oskar Lindgren, Statsvetenskap: Den politiska ojämlikhetens uppkomst och reproduktion: Politisk mobilitet i Sverige under 100 år, 3 850 000

Läs mer om alla bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap från Vetenskapsrådet