Lärarprogrammen hela universitetets ansvar

16 oktober 2017

Fotografi av Elisabet Nihlfors stående vid sitt skrivbord.

En ny organisation för att lärarprogrammen har sjösatts, berättar Elisabet Nihlfors, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Hallå där Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap, som blivit omvald som dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper. Vad händer inom fakulteten?

– Vi har dragit igång många projekt de senaste åren och nu handlar det om att slutföra det förändringsarbetet. Till exempel införde vi vid halvårsskiftet en ny organisation för lärarprogrammen där det ska bli tydligare att lärarprogrammen är hela universitets ansvar, det är lätt att det blir likhetstecken mellan fakulteten för utbildningsvetenskaper och lärarprogrammen. Men lärarprogrammen engagerar så många fler och fakulteten är så mycket mer. Det är viktigt att vi når ut med den forskning och utbildning som finns.

Räcker antalet lärarstudenter i Sverige?

– Nej, de lärarstudenter som kommer från gymnasiet räcker inte för att ersätta alla pensionsavgångar i ungdomsskolan, vi måste hitta fler vägar till läraryrket. Några sätt är att attrahera studenter vid Uppsala universitet att ta dubbel examen eller att locka alumner att antingen återgår till läraryrket eller att komplettera sin akademiska examen med en kompletterande utbildning.

– Vi ha också en fem år lång försöksverksamhet med praktiknära forskningsmedel som ska bidra till att skapa forskningsmiljöer hos skolhuvudmännen och göra det möjligt med delade tjänster, alltså att både forska och vara lärare i ungdomsskolan. Förhoppningsvis kan det locka disputerade lärare att stanna i skolan och samtidigt locka nya personer. Forskningsfrågorna ska komma från skolan och forskningen ska kopplas tätare mot lärarprogrammen så att lärarstudenter får en ännu bättre utbildning i vad det innebär att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vilka är med i projektet med praktiknära forskning?

– Hela Sverige, regeringen har gett uppdrag till universiteten i Göteborg, Karlstad, Umeå och Uppsala att ta fram en långsiktig infrastruktur för praktiknära utbildningsforskning för hela Sverige. Vi har precis skickat en inbjudan till övriga lärosäten för att se vilka som vill vara med i försöksverksamheten.

Fler projekt inom forskning?

– Jag ser fram emot att sjösätta universitetets nya satsning Circus som ska bli en plattform för att bilda nätverk, vi behöver kombinera kunskaper i en många olika ämnen för att lösa samhällsproblem.

Något du ser fram emot speciellt?

– Vi har precis fått klartecken för att ta fram underlag för ett eventuellt Science center i Uppsala. Det ska bli en mötesplats där man kan ta på, prova på och diskutera forskning. Ett Science center för hela Uppsala universitet och närsamhället kan bli en fantastisk mötesplats, det spadtaget vill jag gärna vara med och ta.