Årets Hugo Valentin-föreläsning om Förintelsen och livet i ett arbetsläger

20 mars 2017

Christopher R. Browning, professor emeritus vid University of North Carolina, hör till de mest renommerade inom forskningen om Förintelsen. I mitten av mars höll han den femtonde Hugo Valentin-föreläsningen vid Uppsala universitet om livet i arbetslägret Starachowice i Polen.

Browning har studerat Förintelsens uppkomst och förlopp i ett stort antal aspekter, med ett växande intresse för dynamik på mikronivå och enskildas öden och vittnesmål. Till hans viktigaste verk hör The Path to Genocide (1992), Nazi Policy, Jewish Workers, German Killers (2000), Collected Memories: Holocaust History and Postwar Testimony (2003) och The Origins of the Final Solution (2004).

Ett av hans mest kända arbeten är Ordinary Men: Police Battalion 101 and the Final Solu-tion in Poland (1992). I boken visar han bland annat hur femhundra helt vanliga män ur "Polisbataljon 101" kunde välja att utföra massmord på judiska män, kvinnor och barn trots att de inledningsvis gavs möjlighet att inte delta.

I det senaste verket, Remembering Survival. Inside a Nazi Slave Labor Camp (2010), närstuderar han livet i arbetslägret Starachowice i Polen, vilket också är ämnet för hans Hugo Valentin-föreläsning med titeln: "Surviving Slave Labour: The Camp Complex at the Starachowice Factories".

Browning har verkat och undervisat vid institutioner som U.S. Holocaust Memorial Museum, Institute for Advanced Studies i Princeton och Hebrew University. Han har även fungerat som expertvittne i rättegångar gällande krigsförbrytelser och Förintelseförnekelse, bland annat i det uppmärksammade förtalsmålet mellan David Irving och Deborah Lipstadt i London år 2000.

Läs mer om Hugo Valentin-centrum.