Succé för pilotprojektet Human Rights Clinic

16 december 2016

"Human Rights Clinic", ett pilotprojekt som genomförts under hösten i samarbete mellan Juridiska fakulteten och organisationen Civil Rights Defenders, har precis avslutats med goda resultat. Pilotprojektet är finansierat av UU Innovation.

Human Rights Clinic är ett pilotprojekt som vänt sig till studenter som är i slutet av sin utbildning vid Uppsala universitets juristprogram. Efter en utlysning och antagningsprocess valdes ett tiotal studenter ut för att få möjlighet att arbeta i projektet.

Målet har varit att utveckla och fördjupa studenternas juridiska färdigheter i samarbete med forskare vid Juridiska fakulteten och jurister som dagligen arbetar med frågor om mänskliga rättigheter. Human Rights Clinic har bestått av workshops, ledda av forskare och lärare vid Juridicum, som introducerat studenterna till avancerat praktiskt juridiskt skrivande, såsom klagomål till tillsynsmyndigheter, rättsutredningar, skuggrapporter till internationella organisationer, strategiskt påverkansarbete och etiska frågor. Parallellt har studenterna jobbat med det praktiska klinikarbetet. De har bland annat utformat remissvar och skrivit argumentationsunderlag till pågående domstolsförhandlingar, i nära samarbete med med Civil Rights Defenders.

Arbetet med legal clinics kommer att fortsätta vid Juridiska fakulteten. Såväl projektledaren, företrädare för Civil Rights Defenders, och juriststudenterna konstaterar att deltagandet i projektet varit mycket värdefullt, och Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Juridicum och projektledare för Human Rights Clinic, hoppas nu att det i Sverige unika samarbetet mellan juristutbildning och ledande människorättsorganisationer ska integreras som kurs på juristutbildningen.