Mohammad Fazlhashemi prisas för sitt humanistiska engagemang

6 december 2016

Porträtt på Mohammad Fazlhashemi fotograferat utomhus.

Humtankpriset 2016 går till Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi.

Årets Humtankpris går till Mohammad Fazlhashemi för att han "personifierar den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet".

Humtankpriset delas ut till en akademiker som har lyft fram humaniora i offentligheten och visat att humaniora är relevant också utanför universiteten.

Mohammad Fazlhashemi är sedan 2013 professor i islamisk teologi och filosofi vid teologiska institutionen Uppsala universitet.

Juryns motivering i sin helhet:

"Med djupa kunskaper, mod och ödmjukhet är Mohammad Fazlhashemi en oumbärlig röst i den offentliga debatten om islam, islamism och islamofobi, om tro och vetande. I tider av tilltagande faktaresistens och lögn personifierar han den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet. Utan kombinationen av historisk vetenskap och humanism har vi dåliga redskap för att förstå vår samtid och bemästra framtiden."

Priset är instiftat av tankesmedjan Humtank och delades ut första gången 2015. Tankesmedjan Humtank är startad av humanistiska fakulteter i Sverige.

---

Läs vidare