Åsikt Uppsala: Panelsamtal om nyanlända och arbetsmarknaden

1 december 2016

Välkomna till panelsamtal 7 december.

Många har nyligen kommit till Sverige för att skapa sig ett nytt liv i ett tryggt land. Att hitta ett arbete är viktigt för den egna självkänslan och för integrationen. Den 7 december bjuder Åsikt Uppsala in till ett panelsamtal om nyanlända och arbetsmarknaden. Alla är välkomna!

Att ett arbete är viktigt för känslan av tillhörighet är väl känt. Det gäller nyanlända, det gäller unga och det gäller arbetslösa i stort. För nyanlända kan vägen till arbete vara extra svår, inte minst på grund av språkbarriärer, samtidigt som många är starkt motiverade. Vilka har lättast respektive svårast att få jobb? Vad händer med dem som hamnar utanför? Vad händer om man inte orkar, av oro för framtiden, anhöriga och barnen? Hur hjälper man fler ut i arbete och vad vet vi från tidigare invandringar?

Medverkar gör fem Uppsalaforskare med olika ingång till frågan:

  • Historikern Mikael Byström har forskat på tidigare invandringar till Sverige
  • Religionspsykologen Andreas Önver Cetrez forskning rör flyktingar hälsa och sätt att hantera sin situation,
  • Ida Lidegran är utbildningssociolog som just nu arbetar med en intervjustudie inom Korta vägen – ett projekt som ska underlätta nyanländas väg till arbetsmarknaden.
  • Ingrid Nylander professor i farmaci, har länge arbetat med en kompletterande utbildning till farmaceut vid Uppsala universitet och har viktiga erfarenheter gällande framför allt professionsutbildningar.
  • Olof Åslund är generaldirektör på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala, och har en bred kunskap om arbetsmarknaden och åtgärder för att få fler i jobb.

Moderator: Mathias Blob,Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Tιd: 7 december kl 19:00 – 21:00
Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40

Fika serveras från klockan 18:00. Välkomna!

Panelsamtalet arrangeras inom ramen för Åsikt Uppsala – ett samarbete mellan Uppsala universitet och UNT.

Kontakt: Anneli Waara, presschef, Uppsala universitet