Radiojournalist ny hedersdoktor vid teologiska fakulteten

14 oktober 2016

Programledaren och radiojournalisten Peter Sandberg har utsetts till hedersdoktor vid teologiska fakulteten, Uppsala universitet.

Peter Sandberg har under många år medverkat i planeringen och genomförandet av program som Människor och tro och Teologiska rummet i Sveriges Radio. Hans program utmärker sig i den svenska mediakulturen genom att på ett nyanserat och forskningsrelaterat sätt belysa olika frågor kring religioner och deras sociala, politiska och kulturella betydelse. Peter Sandberg söker aktivt kontakt med forskare, tar del av forskningsresultat och skapar ett unikt rum där forskningsresultat kan förmedlas till lyssnare. Hans program uppskattas av många för deras lågmälda och djuplodande diskussioner där det är högt i tak och där olika uppfattningar presenteras och nyanseras utan att urarta i aggressivt debatterande. Programmen erbjuder också en unik plattform för en offentlig och konstruktiv dialog mellan teologer och filosofer.

Promotionen äger rum i Uppsala domkyrka den 27 januari 2017.

Läs mer om hedersdoktorer vid Uppsala universitet.