De första juristerna på plats på Trädgårdsgatan

27 mars 2015

Bild på tre husfasader i kvarteret Munken längs med Fyrisån.

De två närmaste husen är precis nyrenoverade och öppnade. Det vita huset är från 1700-talet och det gula i mitten från 1900-talet. Huset längst bort från 1800-talet blir klart sommaren 2015.

Inflyttningen pågår som bäst i juristernas nyrenoverade lokaler på Trädgårdsgatan i kvarteret Munken. Ett hundratal forskare ska flytta in i lokalerna och studenterna får fördubblat antal läsplatser. Samtidigt kommer Statsvetenskapliga institutionen att samlas och få mer utrymmen för studenterna vid Gamla torget.

Kvarteret Munken ligger vackert längs Fyrisån precis uppströms Islandsfallet. Det är samma kvarter som Psykologiska institutionen flyttade från till Blåsenhus för några år sedan. I samma kvarter flyttade Institutet för bostads- och urbanforskning in 2014.

Samlat campus och studentutrymmen

Två hus är nu färdigrenoverade och inflytt pågår. Det tredje och sista huset renoveras för fullt och beräknas bli klart för inflytt till sommaren 2015. Genom flytten kommer juristerna att få ett samlat campus och moderna, stora utrymmen för studenterna. För studenterna finns grupprum, läsplatser, reception och pausrum. Antalet läsplatser i området kommer att fördubblas jämfört med tidigare. Grupprummen är alla utrustade med stora bildskärmar.

Juristerna flyttar från observatoriet och två mindre hus i parken vid Ekonomikum och från två olika lokaler vid Gamla torget, dels det så kallade Badhuset, dels tvärs över torget från Badhuset. Juristerna kommer därmed att vara samlade i kvarteret Munken och Oxenstiernska huset. Båda ligger på Trädgårdsgatan, ett par minuters gångväg från varandra. Och mitt emellan,  i hörnet Trädgårdsgatan och Slottsgränd i det så kallade Regnellianum, kommer Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket att flytta in. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket flyttar från Gamla torget dels för att vara nära juristerna dels för att skapa utrymme för Statsvetenskapliga institutionen. Beräknad inflytt senast december 2015.

Mer utrymme för statsvetenskap

Statsvetenskapliga institutionen kommer att ta över de lokaler som juristerna och biblioteket lämnar i det så kallade Badhuset vid Gamla torget. Utrymmet ska användas för att samla institutionens personal med ett gemensamt pausrum och för hörsalar, läsplatser och grupprum för studenterna.