Svenska och Sydafrikanska lärosäten samlas digitalt kring hållbarhetsutmaningar

20 november 2020

SASUF

Klimat, utbildning, hälsosystem, hållbara samhällen, hållbara städer och IT-säkerhet… Det är teman som kommer att diskuteras när projektet South Africa - Sweden University Forum (SASUF) håller sitt första digitala forum 23-27 november 2020. Intresset har varit stort från båda länderna och totalt kommer över 50 seminarier att genomföras inom de olika temana.

SASUF (South Africa – Sweden University Forum) är ett partnerskap mellan 37 svenska och sydafrikanska universitet och syftar till att stärka samarbetet mellan länderna kring forskning, utbildning och innovation.

Den 23-27 november kommer forskare, studenter och universitetsledare samlas i digital form för att diskutera hållbarhetsutmaningar. Under tidigare forum har över 1 000 forskare, beslutsfattare och representanter för forskningsråd och näringsliv samlats för att bygga samarbeten.

– Det här samarbetet har fått stor uppmärksamhet från början och många vill delta och vi är därför glada att under årets digitala upplaga kunna välkomna ännu fler att delta under det digitala mötet SASUF Goes Digital. Nytt för i år är även att flera seminarier organiseras av och för studenter, säger Gustaf Cars, projektledare för SASUF vid avdelningen för internationalisering vid Uppsala universitet. 

Fokus på sex olika teman

Huvudpunkten under årets program är att forskare och studenter kommer träffas under sex olika teman med anknytning till utmaningarna i Agenda 2030:

  • Klimat
  • Utbildning
  • Hälsosystem
  • Hållbara samhällen
  • Hållbara städer
  • IT-säkerhet

Seminarierna syftar till att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten både på individuell och organisatorisk nivå, med det gemensamma intresset att stärka banden inom forskning, utbildning och innovation.