Många extraplatser till Uppsala universitet

24 april 2020

860 sommarkursplatser, 90 basårsplatser (helårsstudenter) för 2020 och 175 basårsplatser (helårsstudenter) för 2021. Det är extra utbildningsplatser som Uppsala universitet får efter att fördelningen till landets lärosäten är klar.

För att fler ska kunna börja studera redan i sommar, så har regeringen föreslagit en fördelning av totalt  6 000 extra utbildningsplatser till sommarkurser. Och för att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik, fördelas dessutom 4 000 platser inom behörighetsgivande utbildning (basår).

– Vi ser redan nu att rekordmånga söker sig till studier – förmodligen som ett resultat av krisen. Det vill vi möta genom en satsning för att fler ska kunna läsa sommarkurser, och därför har vi föreslagit den här ökningen av antalet platser på många av landets lärosäten, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Läs mer:
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet