Forum för studier av internationalisering av högre utbildning invigt

27 November 2017

Rektor Eva Åkesson har invigt Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering.

– Internationalisering har alltid varit viktigt för Uppsala universitet och påverkar ett ökande antal studenter, lärare och forskare. Därför är det förvånande att finns så lite forskning om internationalisering av högre utbildning. Jag ser därför fram emot att följa forskningen vid forumet, sade Eva Åkesson vid invigningen 7 november.

Mikael Börjesson är professor i utbildningssociologi och vetenskaplig ledare för nystartade Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering.

– Verkligheten förändras snabbt, bland annat är det fler studenter än någonsin som rör sig till och från Sverige och utbildningsutbudet på engelska i Sverige är större än någonsin. Men vi vet väldigt lite om vilka dessa studenter är och hur internationaliseringen påverkar innehållet i utbildningarna eller utbudet av utbildningar, säger Mikael Börjesson.

Forumet är placerat vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier men samlar forskare från flera olika forskningsämnen, bland annat företagsekonomi, utbildningssociologi och nordamerikastudier.

– Mycket av den forskning som bedrivs finns just vid Uppsala universitet. Med forumet vill vi fördjupa och förstärka forskningen om vilka konsekvenser internationaliseringen får för bland annat undervisningsspråk, undervisningsmetoder, organisationsfrågor, rekrytering av lärare men också frågor om studieavgifter och om internationella studenter ska få stanna i Sverige efter examen, säger Mikael Börjesson.

Dag Blanck, professor i nordamerikastudier och verksam inom forumet, har forskat om forskningsmigration som är en viktig del av internationaliseringen av högre utbildning.

– Listorna på de svenskar som studerat i USA är lite som "Vem är det?". Det är ett stort flöde av personer som sedan kommer tillbaka och får jobb på många olika platser i det svenska samhället. De som studerar i USA blir ofta mycket påverkade av de åren, som skapar långvariga band och erfarenheter på ett väldigt effektivt sätt, säger Dag Blanck.

Forumet ska också fördjupa samarbetet med myndigheter och andra externa intressenter som till exempel internationella kansliet vid Uppsala universitet, Svenska institutet, Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet. Ett samarbetsområde är att erbjuda masterstudenter frågeställningar att skriva uppsatser om för att täcka kunskapsbehovet.

– Vi vill knyta ihop kompetenser och intresse för ämnet inte bara inom forskningen utan också med yrkesverksamma. De som har ett kunskapsbehov är mycket välkomna att vända sig till oss, avslutar Mikael Börjesson.

---

Länkar