Ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

18 October 2016

Jim Ryder, professor i Science Education vid University of Leeds, har utsetts till ny hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.

Jim Ryder är en av de framstående forskare som bidragit till att öka kunskaperna om naturvetenskaplig utbildning. Hans forskning handlar om att utveckla undervisningen i naturvetenskap i skolan på ett sätt som kan stödja elevernas engagemang i naturvetenskapliga frågor utöver deras formella skolgång. Det innebär en inriktning mot undervisning som fokuserar på naturvetenskapernas karaktär.

I ett flertal studier har Jim Ryder studerat undervisning och lärande av naturvetenskapens karaktär både under senare delar av grundskola och på universitetsnivå. Bland annat har han undersökt syften med naturvetenskapliga laborationer och på vilka sätt kunskapsanspråk upprättas i naturvetenskap. Hans stora vetenskapliga bidrag inom detta område har varit att sammanföra perspektiv från naturvetenskapshistoria och -filosofi med insikter från teoretiska perspektiv om undervisning och lärande.

Under de senaste åren har Jim Ryder särskilt fokuserat på konsekvenserna resultaten av hans tidigare forskning får för genomförandet av skolreformer i naturvetenskap. Ryder visar att genomförandet av skolreformer fått alltför lite uppmärksamhet inom internationell forskning om naturvetenskaplig utbildning, vilket är särskilt slående med tanke på vilka konsekvenser en läroplan har för undervisning och lärande i ämnena. I detta arbete samarbetar han med forskare vid Uppsala universitet.

Promotionen äger rum i Uppsala domkyrka den 27 januari 2017.

Läs mer om hedersdoktorer vid Uppsala universitet.