Fem miljoner i bidrag från Torsten Söderbergs Stiftelse

6 February 2015

Torsten Söderbergs Stiftelse främjar forskning inom framförallt ekonomi, medicin och rättsvetenskap. Av 2014 års anslag har stiftelsen beviljat Uppsala universitet sammanlagt nära 5 miljoner kronor.

Här är 2014 års bidrag till Uppsala universitet (totalt 4 723 833 kronor):

Medicin

  • Carlsson, Per-Ola: Mesenkymala stamceller för att stoppa typ 1-diabetes utveckling, 2 000 000

Rättsvetenskap

  • Arnerstål, Stojan: Användning av annans varumärke i marknadsföring, 628 000
  • Jonsson Cornell, Anna: Den digitala yttrandefriheten – en komparativ studie, 780 000
  • Lindell, Bengt: Rättskipning – vad är det?, 1 158 333

Övrigt

  • Larsson, Annika: Bucklor på behagen 2 – fördjupade praktiska studier och rekonstruktioner, 157 500