Lärarcafé: Friskolereformen - beslutet som delade Sverige

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Per Kornhall, lärare, författare och debattör
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

Lärarcafé är universitetets mötesplats för lärarstudenter och verksamma lärare.

LÄRARCAFÉ 3 MARS: FRISKOLEREFORMEN - BESLUTET SOM DELADE SVERIGE

Friskolereformen 1992, som genomfördes av en borgerlig regering under ledning av Carl Bildt, är unik i svensk skolhistoria. Inget så viktigt beslut har någonsin fattats på så lite underlag, utan utredning och utan förankring i samhället genom ett remissförfarande. Kanske är det också därför frågan fortfarande är så splittrande. Per Kornhalls föredrag kommer att belysa reformens bakgrund, genomförande, effekter, hur man ser på den i vår omvärld samt en framtidsspaning.

Lärarcafé slås för andra gången ihop med det studentdrivna initiativet Skolpolitisk arena - en studentdriven och politiskt obunden projektgrupp vid Uppsala universitet vars syfte är att öka intresset för skolfrågor inför valet 2022.

Om föreläsaren
Per Kornhall är disputerad biolog, gymnasielärare, författare, konsult och debattör. Han har bland andra skrivit böckerna ”Barnexperimentet", "Alla i mål", "Lärare en handbok", "Omstart för skolans digitalisering" och är medredaktör för en antologi om friskolereformen som kommer ut i mars på Natur och Kultur.

Föredraget börjar kl. 17.15 och går även att ta del av på Zoom: 
https://uu-se.zoom.us/j/66115898189