Lisa Grahn: Disputation

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Geijersalen (Eng6-1023)
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Disputation

Lisa Grahn lägger fram sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap Jernbanans mödrar. Moderskap och berättande i Sara Lidmans Jernbanesvit. Avhandling är tillgänglig via DiVA.

Opponent: Professor Annelie Bränström Öhman, Umeå universitet.

Ordf.: Williams