Diabetes Plus: Sports and Physical Activity

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/61007492676
  • Föreläsare: Prof. Örjan Ekblom, Gymnastik- och idrottshögskolan.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala diabetescentrum
  • Kontaktperson: Ulrika Bäckman
  • Telefon: 070-1679474
  • Seminarium

Välkommen till det tredje Diabetes Plus-seminariet med titeln "Diabetes + Sports and Physical Activity". Professor Örjan Ekblom från Gymnastik- och idrottshögskolan träffar publiken och moderator Gustaf Christoffersson (biträdande universitetslektor) i ett öppet samtal om diabetes.

Diabetes Plus är en tvärdisciplinär seminarieserie från Uppsala Diabetescentrum. Seminarierna hålls på engelska, äger rum en gång i månaden och är öppna för allmänheten, studenter och akademiker från olika vetenskapsområden. Sessioner är en timme långa och hålls digitalt via Zoom.

Anmälan krävs ej

Seminarieseriens titel framför blå kurva på vit bakgrund.