Den tidiga kristna rörelsens två misstag: Förändrad kristen självförståelse i mötet med judisk tro

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Professor Jesper Svartvik, Boston College
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Professor Jesper Svartvik, Boston College, ”Den tidiga kristna rörelsens två misstag: Förändrad kristen självförståelse i mötet med judisk tro”

Jesper Svartvik var från 2009 till 2018 förste innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem. Han har skrivit tio böcker, bland annat den verkningshistoriska studien Bibeltolkningens bakgator: Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid (2006, 2:a utg. 2019). Svartvik har även varit en av redaktörerna för fyra böcker, bland annat Christ Jesus and the Jewish People Today: New Explorations of Theological Interrelationships (2011, italiensk översättn. 2012), Krister Among the Jews and Gentiles: Essays in Appreciation of the Life and Work of Krister Stendahl (2018) samt Enabling Dialogue about the Land (2020). Samarrangemang med Bibelvetenskap. Allmän föreläsning. Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63607257678