Natural Hazards Day

  • Datum: –17.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för naturkatatroflära
  • Kontaktperson: Giuliano Di Baldassarre
  • Seminarium

CNDS, Centrum för naturkatastroflära, är värd för ett forskningsseminarium som ska försöka besvara frågan - "How is the ongoing volcanic eruption in La Palma connected with the most recent flooding event in Germany?"

Abigail Barker, forskare vid Institutionen för geovetenskaper och Gabriele Messori, senior föreläsar vid samma institution föreläser.

Steffi Burchardt, senior föreläsare vid samma institution, är moderator under diskussionen där syftet är att hitta svar på seminariets huvudfråga ur olika perspektiv såsom prognostisering, beredskap, evakuering, "lesson learned" etc.

Hela programmet och länk till registrering finns på CNDS's webbplats.