Bildningens nya vägar - seminarium 2

  • Datum: –14.45
  • Plats: Universitetshuset Sal I
  • Föreläsare: Inbjudna gäster: Cecilia Gustavsson, lektor i tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet, Per Jacobsson, senior på SEED (Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik) KTH, Margareta Krabbe, lektor i biologi, Uppsala universitet, Kim Solin, docent i filosofi, utbildningsledare, Uppsala universitet
  • Arrangör: Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa & Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Alexandra Borg
  • Seminarium

Detta seminarium tar sig an bildning ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Vad är naturvetenskaplig bildning? Vilka naturvetenskapliga kunskaper bör ingå i allmänbildning?

Bildning framhålls oftast som något positivt och till och med nödvändigt för att stödja demokrati och rättvisa i samhället. Samtidigt är bildning ett begrepp som ger utryck för olika värderingar beroende på hur det definieras och praktiseras. I seminarieserien ”Bildningens nya vägar” välkomnas studenter och universitetsanställda att delta i ett samtal om hur bildningsideal och bildningspraktiker kan fördjupas, granskas och omformuleras.

Anmäl dig på följande länk:

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/31305

Kontaktpersoner:
Alexandra Borg: alexandra.borg@nordiska.uu.se
Julie Hansen: julie.hansen@moderna.uu.s