New energy systems for the people – lessons, insights and models from Sweden and India 

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt evenemang
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Owe Ronström
  • Seminarium

Kan vi drastiskt öka tillgången till ren och prisvärd energi per person samtidigt som vi minskar koldioxidavtrycket?
Del 2 i seminarieserien Engaging India at Almedalen 2021: Future Urbanisms. 

Det finns en direkt korrelation mellan en bättre livskvalitet och ökad tillgång till energi. Utmaningen med tillgång till ren energi är inte bara en infrastrukturutmaning. Behovet av att involvera flera intressenter, inklusive samhället och innovatörer, i utvecklande lösningar som är lämpliga på lokal nivå är viktigare än någonsin. 

Följ med i det andra seminariet i seminarieserien om ”Engaging India at Almedalen 2021: Future Urbanisms” när vi utforskar lärdomarna från Sverige och Indien om att utnyttja teknik för att skapa hållbara energisystem som är innovativa, prisvärda och tillgängliga för människor och samhället.

I seminariet deltar också branschexperter, akademiker och politiker från Sverige och Indien.

Seminariet hålls på engelska.

Se evenemanget i programmet för Almedalsveckan

Under årets Almedalsvecka arrangerar Uppsala universitet, i samverkan med andra aktörer, flera seminarier på temat Engaging India at Almedalen 2021: Future Urbanisms.

Måndag 5 juli:

Del 3, Klockan 12.45– 13.45: SDG:s and Industry 4.0 - creating a new purpose economy

Följ evenemanget direkt

Del 4, Klockan 14.15–15.30:  Towards a Zero City - what the world can learn from Swedish 'lagom' and Indian 'sunya'

Följ evenemanget direkt