Co-thinking urbanisation, technology and sustainability in a changing world

  • Datum: –10.30
  • Plats: Digitalt evenemang
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Owe Ronström
  • Seminarium

Hur kan vi tänka gemensamt kring hållbarhet, urbanisering och teknologi i en värld i förändring post-Covid? 
Del 1 i seminarieserien Engaging India at Almedalen 2021: Future Urbanisms.

Covid-19-pandemin har förändrat vårt sätt att leva. Det har drabbat alla nationer hårt. Det har tvingat oss att ompröva befintliga system och att än mer tydligt se behovet av samarbete för en bättre framtid. Årets seminarieserie "Engaging India at Almedalen 2021: Future Urbanisms" hålls i kontexten av en värld påverkad och förändrad av pandemin.

I det första seminariet inleder Indiens ambassadör i Sverige H.E. Tanmaya Lal, följt av ett föredrag av Uday Shankar, president för Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI). 

I seminariet deltar också branschexperter, akademiker och politiker från Sverige och Indien. Årets tema är "Innovation & hållbarhet": Vad Indien och Sverige kan lära av varandra."

Seminariet hålls på engelska.

Se evenemanget i programmet för Almedalsveckan

 

Under årets Almedalsvecka arrangerar Uppsala universitet, i samverkan med andra aktörer, flera seminarier på temat Engaging India at Almedalen 2021: Future Urbanisms. 

Måndag 5 juli

Del 2, Klockan 11.00–12.00: New energy systems for the people – lessons, insights and models from Sweden & India

Följ evenemanget direkt

Del 3, Klockan 12.45– 13.45: SDG:s and Industry 4.0 - creating a new purpose economy

Följ evenemanget direkt

Del 4, Klockan 14.15–15.30:  Towards a Zero City - what the world can learn from Swedish 'lagom' and Indian 'sunya'

Följ evenemanget direkt