UppTalk Weekly: Matematiken bakom döden, vänskapsrelationer och flockimmunitet

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/63388779747
  • Föreläsare: Cecilia Holmgren, universitetslektor vid matematiska institutionen, analys och sannolikhetsteori vid Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

Sannolikheten att vinna på Triss vet alla är väldigt låg utan att kunna teorin bakom. Men varför är det troligare att dina vänner har fler vänner än du? Hur många barn behövde en adelssläkt få för att inte dö ut? Och hur kan man dela ut vaccin för att nå superspridare om man inte vet vilka de är? Möt matematikern Cecilia Holmgren i ett samtal om död, rykten och Meryl Streep.

Klicka här för att komma till samtalet (zoom-länk)

Skriv in din e-postadress i detta formulär om du vill ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se kommande samtal