Lärarcafé

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Webbsida
  • Arrangör: Sektion Lära och Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

Lärarcafé är universitetets mötesplats för lärarstudenter och verksamma lärare.

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras av varandra, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips kring olika saker som rör läraryrket. Vanligtvis inleds varje tillfälle med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne, följt av fika för kaffe- och pratsugna. Evenemanget har under de senaste månaderna livestreamats på Facebook och via Zoom. Förhoppningsvis kan vi vara tillbaka på Campus Blåsenhus i höst!

Mer information om Lärarcafé 11 november kommer.

Lärarcafé arrangeras i samarbete med Sektion Lära som är en del av Uppsala studentkår. 

Gilla Lärarcafé på Facebook!