Lärarcafé: Gör barns röster hörda genom bild och skapande - så jobbar en ateljérista

  • Datum: –19.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Lillemor Åkerlind
  • Webbsida
  • Arrangör: Sektion Lära, Heby kommun och Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

Lärarcafé är universitetets mötesplats för lärarstudenter och verksamma lärare.

Lärarcafé 7 oktober:
Gör barns röster hörda genom bild och skapande - så jobbar en ateljérista!

Lillemor Åkerlind är ateljérista på Tärnsjö förskola i Heby kommun. Det innebär att hon arbetar konstnärligt-pedagogiskt med barns utveckling genom bild, form, lek och en mängd olika tekniker och material.Yrket har sina rötter i den s.k. Reggio Emilia-filosofin och handlar om att arbeta projektinriktat med barn på ett sätt som gör deras röster och tankar hörda. – Ett fantastiskt roligt och viktigt jobb! säger Lillemor. 

Nu gästar hon terminens första Lärarcafé för att berätta om sitt uppdrag, och om hur du som pedagog kan jobba med skapande och konst i förskolan. Föredraget passar även dig som är lågstadielärare/student. 

Om föreläsaren: Lillemor Åkerlind har varit verksam inom förskolan i 21 år. Först som barnskötare i tolv år och därefter som förskollärare i sju år. Nu är hon inne på sitt andra år som ateljérista. 

Föredraget sänds live via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65459067579

Om Lärarcafé
På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras av varandra, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips kring olika saker som rör läraryrket. Vanligtvis inleds varje tillfälle med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne, följt av fika för kaffe- och pratsugna. Evenemanget har under de senaste månaderna livestreamats på Facebook och via Zoom. Förhoppningsvis kan vi vara tillbaka på Campus Blåsenhus i höst!

Lärarcafé arrangeras denna gång i samarbete med Heby kommun och Sektion Lära som är en del av Uppsala studentkår. 

Gilla Lärarcafé på Facebook!