EBC Makerspaces Nördveckor #1: Miniatyrer

  • Datum: –19.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Ania Hartman
  • Utbildning

Det här är en rolig kurs i tre delar över tre veckor som riktar sig till smånörden som finns inom oss alla! Varje vecka har ett fokus och en frivillig uppgift som man kan få feedback på följande vecka, och man kommer lära sig allting från 3D-printing av miniatyrer, ytbehandling av 3D-prints och fördjupa sig med skapandet av 3D-prints från kameran.

Vi rekommenderar att man går på alla tre delar, och att man gått på "Introduktion till EBC Makerspace" I god tid innan så man hinner får tillgång till utrymmet.

Vecka 1: Miniatyrer

Den första veckan får man uppfräschning av grunderna i 3D-printing, och därefter hoppar vi in i mera avancerade verktyg för att optimera just detaljrika och små prints.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.

EBC Makerspaces Nördveckor #1: Miniatyrer