Disputation: The socialization of intergroup attitudes: The problem of generations

  • Datum:
  • Plats: Disputationen kommer att sändas live från Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19. https://uu-se.zoom.us/j/65216840651
  • Doktorand: David Ekstam
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Wistus
  • Disputation

David Ekstam försvarar sin avhandling "The socialization of intergroup attitudes: The problem of generations".
Opponent är Mikael Hjerm, professor, sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Betygsnämndens ledamöter är Robin Bergh, docent, psykologiska institutionen, Uppsala universitet, Maria Solevid, docent, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Sven Oskarsson, professor, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (tillika ordförande vid disputationen).