Disputation: Wealth and the economic vote

  • Datum:
  • Plats: Disputationen kommer att sändas live från Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19. https://uu-se.zoom.us/j/62780994789
  • Doktorand: Anton Brännlund
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Wistus
  • Disputation

Anton Brännlund försvarar sin avhandling "Wealth and the economic vote. How assets and liabilities shape election outcomes".
Opponent är docent Andreas Bergh, nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Betygsnämndens ledamöter är professor Hanna Bäck, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, docent Mikael Elinder, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och professor Torsten Svensson, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (tillika ordförande vid disputationen).