Hur utvecklas talspråk och kommunikativa färdigheter hos barn med hörselnedsättning? Öppet digitalt föredrag

Det är många olika faktorer som påverkar talspråksutveckling hos barn som förvärvar eller föds med en hörselnedsättning i tidiga barndomen. Under föredraget berättar Ulrika Löfkvist om sin forskning om detta.

Anmälan och mer information: www.cff.uu.se