Europaperspektiv 2021: Ledande forskare om vägar till ett uthålligt EU

  • Datum: –16.00
  • Plats: Webbinarium
  • Webbsida
  • Arrangör: Svenska Nätverken för Europaforskning & Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Per Ekman
  • Seminarium

Vid årets Europaperspektivwebbinarium analyserar ledande svenska forskare hur EU kan möta några av vår tids stora utmaningar och finna vägar till ett långsiktigt uthålligt EU. Webbinariet är öppet för allmänheten och direktsänds via länk som finns att tillgå på: www.europaperspektiv.se ingen registrering behövs.

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar nio av bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor: vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället?

Hur ska EU:s medlemsländer kunna enas i migrations- och flyktingfrågan när den politiska samsynen saknas och nationella regler om integration konkurrerar om att framstå som så ogenerösa som möjligt? Vilka lärdomar kan dras av coronapandemin för att rusta EU att hantera framtida globala folkhälsokriser?

Är den europeiska gröna given tillräcklig för att leda omställningen till ett klimatneutralt EU år 2050 och samtidigt säkra tillväxten? Hur ska EU verka för att uppnå en högre innovationstakt och på vilka sätt kan bankunionen bidra till att uppnå finansiell stabilitet i ett läge då det samlade lånetrycket ökat markant i pandemins spår? 

Moderator: Cecilia Garme

Gästtalare: Christian Danielsson, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Paneldeltagare: Louise Bengtsson, Carl Fredrik Bergström, Karin Borevi, Karin Bäckstrand, Jens Forssbæck, Magnus Henrekson, David Langlet, Titti Mattsson och Eskil Wadensjö.