Seminar series on equal opportunities: Part 4

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet TBA
  • Föreläsare: TBA
  • Arrangör: Department of Physics and Astronomy
  • Kontaktperson: Karin Schönning
  • Seminarium