Sharon Rider: "Autonomy for Whom? Governance of What?"

  • Datum: –19.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sharon Rider för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Sharon Rider
  • Seminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi och Forskarseminarium i filosofi, Åbo Akademi, Finland

(OBS! Dag och tid.)

Sharon Rider, Uppsala universitet: "Autonomy for Whom? Governance of What? The Rationality of Academic Freedom"