Disputation: Opportunity-based internationalization of SMEs:

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2. Antalet tillgängliga platser i salen är mycket begränsat p g a pandemisituationen. Disputationen kan följas via Zoom.
  • Doktorand: Stylianos Papaioannou
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Stylianos Papaioannou försvarar sin avhandling i företagsekonomi: Opportunity-based internationalization of SMEs: Foresee the unforeseeable and expect the unforeseen

Opponent
Docent Roger Schweizer

Betygsnämnd
Docent Sabrina Thornton, Huddersfeld Business School, University of Huddersfield
Professor John Östh, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Docent Christine Holmström Lind, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen
Professor Martin Johanson, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Disputationen kan följas via Zoom. Kontakta Golondrian Janke för att få en zoomlänk till disputationen.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA