Individualization, Subjectivity and Reform: Nicholas of Cusa and the Erfurt Carthusians in the Fifteenth Century

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Mikhail Khorkov, Johan Peter Falck Fellow, SCAS. Senior Research Fellow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow.
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Stina Grånäs
  • Telefon: 018-557085
  • Seminarium

Mikhail Khorkov talar på temat Individualization, Subjectivity and Reform: Nicholas of Cusa and the Erfurt Carthusians in the Fifteenth Century. Efteråt ges tillfälle till frågor. Seminariet hålls på engelska.

Ytterligare information