Why Do Global History?

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Michael J. Puett, Non-resident Long-term Fellow for Programmes in Anthropological and Historical Sciences and the Languages and Civilizations of East Asia, SCAS. Walter C. Klein Professor of Chinese History and Anthropology, and Harvard College Professor, Harvard University.
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Stina Grånäs
  • Telefon: 018-557085
  • Seminarium

Michael J. Puett talar på temat "Why Do Global History?". Seminariet hålls på engelska. Efteråt ges tillfälle till frågor.

Ytterligare information