Bortom vittnet: Bilder av förintelsen

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Sal 22-1009, Engelska parken, Uppsala universitet. Adress: Thunbergsvägen 3C, Uppsala.
  • Föreläsare: Rebecka Katz Thor är kritiker och lektor i estetik på Södertörns högskola. Katz Thor är i sin forskning intresserad av bildproduktion och dess relation till historiska, etiska och politiska anspråk. Hon disputerade 2018 på avhandlingen Beyond the Witness: The Testimony of Images and Holocaust Representations, en undersökning av bilden-som-vittne i tre filmer som använder arkivmaterial från Förintelsen. Seminarieledare: Patricia Lorenzoni/CEMFOR.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR) i samarbete med Forum för judiska studier, Uppsala universitet.
  • Kontaktperson: Daniel Strand
  • Seminarium

Abstract

I en tid då de sista vittnena snart kommer att vara borta inställer sig frågan om vad för slags vittnesmål bilder kan ge för att bevara minnet. I Beyond the Witnessundersöks rörliga bilder som komplexa enheter som producerats, reproducerats och resituerats i skilda politiska och historiska situationer. I tre arkivbaserade filmer av Harun Farocki, Yael Hersonski och Eyal Sivan reaktiveras och omtolkas rörliga bilder från Förintelsen.

Råmaterial som producerats som nazistisk propaganda respektive videoinspelningen av en politiskt laddad rättegång i Förintelsens efterspel får en ny mening. Materialens arkivstatus, kontext och produktionsvillkor, liksom deras representation, ger ett ramverk för en analys genom vilken bilders vittnesmål kan förstås.

 

 

Bortom vittnet: Bilder av förintelsen