Gästföreläsning i Assyriologi: Questioning Assumptions: Studying Gender in the Ancient Near East

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken 16-0041
  • Föreläsare: Ellie Bennett, Helsingfors universitet
  • Arrangör: Assyriologi, Institutionen för lingvistik och filologi
  • Kontaktperson: Jakob Andersson
  • Föreläsning

Ellie Bennett är en assyriolog med ett starkt intresse för genusstudier. Hennes doktorsavhandling (University of Birmingham) fokuserade på ‘Arabernas drottningar’ under nyassyrisk tid och däri studerades både kvinnliga härskare och preislamisk arabisk historia och arkeologi. Ellies tidigare arbete utgjorde en djupare tillämpning av genusteorier där hon bl.a. utforskade de nyassyriska kungarnas tillämpning av maskuliniteter i sina titlar och epitet.

Ytterligare information