Lärarcafé: The hunger games - eller hållbar framtid?

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala
  • Föreläsare: Kajsa Kramming, doktor i kulturgeografi och tidigare gymnasielärare.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

The hunger games - eller hållbar framtid?
Om lärande för hållbar utveckling med plats för ungdomars egna tankar om miljöfrågor     
 
Ungdomar kan sina miljöfrågor och vet ungefär vad som krävs av ett samhälle som vill kalla sig hållbart. Samtidigt uttrycker de sig uppgivet, rentav apokalyptiskt, om framtiden när det kommer till miljö och klimat. Den lärare som tar sig an dessa frågor behöver alltså förhålla sig till vissa känslomässiga aspekter. Hur skulle en undervisning kunna se ut som både ger utrymme för elevernas egna perspektiv, och samtidigt hjälper dem att utvecklas till aktiva medborgare med kraft att ta ansvar för vår planet?