Deltagande, demokrati och digitalisering: barns inflytande i förskolan

  • Datum: –12.30
  • Plats: Hava skafferi & salonger (Svartbäcksgatan 19) Övervåningen
  • Föreläsare: Catarina Wahlgren
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap, Folkuniversitetet och Hava
  • Kontaktperson: Joelin Quigley Berg
  • Telefon: 0184712276
  • Föreläsning

Genuslunch på Hava skafferi & salonger. Catarina Wahlgren, doktorand vid Centrum för genusventenskap, Uppsala universitetet, ger föreläsningen "Deltagande, demokrati och digitalisering - barns inflytande i förskolan".

Under tre tisdagar under hösten bjuder vi in till spännande lunchföreläsningar som behandlar olika teman utifrån ett genusperspektiv. Genusluncherna är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Centrum för genusvetenskap och Hava skafferi & salonger.

Genuslunchen kostar 100 kr (inklusive serviceavgift). Kostnaden inkluderar föreläsning, vegetarisk kost, bröd, kaffe/te och kaka.
Biljetter köps här: https://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Kultur-Samhalle/Samhallsvetenskap/Uppsala/deltagande-demokrati-digitalisering/

Föreläsningen är öppen för alla. Verksamheten finansieras med stöd av Folkuniversitetsföreningen.

Genuslunch - forskning för alla!