BMC 50 år: Strukturbiologisk forskning: Att se det osynliga

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum BMC, sal B41 (entré A11, mot Dag Hammarskjölds väg)
  • Föreläsare: Inger Andersson, professor i molekylär biofysik
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Kristofer Rubin
  • Föreläsning

Med anledning av att BMC fyllt 50 år inbjuds till populärvetenskaplig föreläsningsserie. Sju torsdagar i höst föreläser forskare som varit verksamma på BMC en stor del av dessa 50 år och som bidragit till att utveckla sina ämnen och att ge BMC dess framskjutna plats på den akademiska världskartan.

År 1984 förenades Uppsala universitets strukturbiologer och Sveriges lantbruksuniversitets dåvarande institution för molekylärbiologi vid BMC. Tillsammans grundlade de Nordens första strukturbiologiska centrum, en miljö som sedan dess spelat en vital roll i strukturbiologins utveckling. Inger Andersson, professor i växtbiokemi 1997-2012, därefter professor i molekylär biofysik, har varit med från resans start.

Idag arbetar Inger Andersson och hennes kollegor vid Uppsala universitets Laboratorium för molekylär biofysik längs frontlinjen för fotonbaserad vetenskap. De studerar interaktioner mellan fotoner och materia under extremt korta tidsskalor och vid extremt starka fotonintensiteter, detta i syfte att avbilda biologins minsta byggstenar. Vid laboratoriet utforskas även fotosyntes och kolfixering i marina mikroorganismer, mestadels från vattnen kring polarområdena.

BMC 50 år: Strukturbiologisk forskning: Att se det osynliga