BMC 50 år: Gifter till skada men även till nytta: om dödliga ämnen och deras roll i historien

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum BMC, sal B41 (entré A11, mot Dag Hammarskjölds väg)
  • Föreläsare: Olle Matsson, professor i kemi
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Kristofer Rubin
  • Föreläsning

Med anledning av att BMC fyllt 50 år inbjuds till populärvetenskaplig föreläsningsserie. Sju torsdagar i höst föreläser forskare som varit verksamma på BMC en stor del av dessa 50 år och som bidragit till att utveckla sina ämnen och att ge BMC dess framskjutna plats på den akademiska världskartan.

Otaliga ämnen, både naturliga och syntetiska, kan orsaka lidande och död. Människan har brukat gifter vid jakt och bekämpning av skadedjur, som läkemedel, färg på tårtor och tapeter, till och med vid rättskipning. Men hur många vet att rökt fisk som förvarats fel kan vara dödligt? Eller att för mycket vatten under en kort tid är livsfarligt?

Olle Matsson utnämndes till professor i kemi år 2000. Han är en ofta anlitad föreläsare om gifter, tillika författare till populärvetenskapliga artiklar och böcker i ämnet. År 2012 publicerade Matsson den uppmärksammade En dos stryknin: om gifter och giftmord i litteraturen. År 2018 utkom Matsson med Allt är gift – om dödliga ämnen och deras roll i historien, som även den tilldelades stort utrymme i media.

BMC 50 år: Gifter till skada men även till nytta: om dödliga ämnen och deras roll i historien