Zennströmföreläsning: Learning to live with a lively planet

  • Datum: –19.30
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Föreläsare: Dr Keri Facer, gästprofessor på Zennströms klimatprofessur.
  • Webbsida
  • Arrangör: Climate Change Leadership
  • Kontaktperson: Sanna Barrineau
  • Föreläsning

Föreläsningen kommer att reflektera över den historiska, den nuvarande verkligheten och möjlig framtid för de västerländska forskningsuniversiteten.

Fullständig titel: Learning to live with a lively planet: the renewal of the university’s mission in the era of climate change

Föreläsningen kommer att hävda att en nyckeluppgift för universiteten under det här seklet kommer att vara att möjliggöra ett djupt civilisationsskifte för en levande planet. Samtalet kommer att undersöka hur traditionella universitet och framväxande ecoversities tar upp denna utmaning och bygger en argumentation för den mest radikala återuppbyggnaden av universitetet sedan Upplysningstiden.

Välkommen till en mingel med tilltugg kl 17:15 innan föreläsningen. 

Föreläsningen ges på engelska.

Anmälan