Små barn med autism: Hur ser ovanliga beteenden ut hos dem?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Elisabeth Nilsson Jobs, leg. psykolog, filosofie doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 64 45
  • Föreläsning

Autismspektrumtillstånd kännetecknas av nedsatt socialt och begränsade och repetitiva beteenden. I den här föreläsningen belyser Elisabeth Nilsson Jobs begränsade och repetitiva beteenden hos små barn med autism. Föranmälan behövs.