Lärarcafé: Ge rösten lite kärlek!

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus Entréhallen (Visionstrappan), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala
  • Föreläsare: Sara Wesslert, logoped
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne. Därefter fika för kaffesugna och diskussionslystna.

Tema 3 oktober: Ge rösten lite kärlek!

Rösten är ett av lärarens viktigaste verktyg, men får sällan den kärlek den behöver. Faktum är att pedagoger är den yrkesgrupp där flest uppger att de dras med heshet, röstbortfall eller liknande problem. Lärarcafé gästas denna gång av Sara Wesslert, logoped på Uppsala kommun. Hon kommer att prata om vilka faktorer som spelar in när vi använder vår röst, om de vanligaste orsakerna till röstproblem hos lärare samt när man ska söka hjälp. Hon bjuder också på tips om rösttekniker och övningar som förebygger rösttrötthet hos både lärare och barn.

Sara Wesslert arbetar för närvarande som logoped i förskolan. En del av hennes tid är förlagd till språkförskola och hörselavdelning och innefattar direkt behandling för barnen och handledning av personalen. Sara har varit logoped i snart 10 år och under den tiden hunnit med att arbeta både för Landsting, privat sektor och nu på kommunnivå.

Gilla Lärarcafé på Facebook och håll dig uppdaterad på kommande evenemang!