Äldre språkhistoria — yngre forskare

Ett endagssymposium riktat mot historiskt inriktade språkforskare som är i början av sin forskarbana.

Den 12 september 2019 arrangerar Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet i samarbete med Institutet för språk och folkminnen och med medel från Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Gun Widmarks fond) ett endagssymposium riktat mot historiskt inriktade språkforskare som är i början av sin forskarbana.

Symposiet är öppet för alla som önskar närvara men för deltagande vid symposiemiddagen krävs föranmälan (senast den 5 september) då antalet platser är begränsat.

Syftet är att samla unga forskare som intresserar sig för nordisk och äldre germansk språkhistoria, både från inhemska och utländska universitet, för att främja utbytet inom denna grupp av forskare och visa upp ett levande forskningsfält för intresserade studenter.

Program

9.15–9.30 Välkomstord

9.30–10.00 Erik Magnusson Petzell: Personböjningen i Viskadalen – från syntaktisk härförare till morfologisk parasit

10.00–10.30 Ida Västerdal: Än klokan mann, klokor som än präst – nygammal adjektivböjning i estlandssvenska?

10.30–11.00 Kaffe

11.00–11.30 Stefan Jacobsson: Dalmålet som nyckel till germansk etymologi

11.30–12.00 Simon Karlin Björk: Något om urnordiska sammansättningar ur ett ortnamnsperspektiv

12.15–13.30 Lunch

13.30–14.00 Linnea Bäckström: Om språkkontakt och orsaken till uppkomsten av finit ha-utelämning i svenskan

14.00–14.30 Johan Schalin: Omljuden vittnar om kontrast mellan urnordiskans vokaler

14.30–15.00 Kaffe

15.00–15.30 Felix Marklund: Monoftongeringen av urgermanskans *ai och *au

15.30–16.00 Jessica Holmlund: "Hær staar en som thet weth" – vad kan tänkebokens dialog säga om det medeltida talspråket?

16.00–16.15 Avslutningsord

17.00– Middag

För anmälan eller frågor var god kontakta någon av arrangörerna: 

Simon Karlin Björk 

Mathias Strandberg