The Four Stages of the Mystical Journey in the Sufism of Ibn al-Arabi and His School

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Salman Bashier, EURIAS Fellow, SCAS. Independent Scholar of Islamic Mysticism and Philosophy
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Sandra Maria Rekanovic
  • Seminarium

Salman Bashier talar om "The Four Stages of the Mystical Journey in the Sufism of Ibn al-Arabi and His School". Efteråt ges tillfälle till frågor. Seminariet hålls på engelska.