Mudassir Imran Mustafa disputerar

  • Datum:
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10 A, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Christian Sandström
  • Disputation

Mudassir Imran Mustafa lägger fram sin doktorsavhandling ”Sustaining the Usefulness of eHealth Research Software: Lessons Learned in Action Design Research”.

Opponent: Docent Anders Hjalmarsson Jordanius, Högskolan i Borås.

Ordförande: Filosofie doktor Jenny Eriksson Lundström, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Ledamöter i betygsnämnden:
Professor Darek Haftor, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Professor Maung Kyaw Sein, Universitetet i Agder, Norge.

Docent Maria Hägglund, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Välkommen!

Sustaining the Usefulness of eHealth Research Software: Lessons Learned in Action Design Research