Vetenskap på kvällen: Minoritetsspråk i Sverige och världen

  • Datum: –20.00
  • Plats: Engelska parken 22-0031 (ingång 3C)
  • Föreläsare: Östen Dahl, OIle Kejonen, Carina Jahani, Niklas Edenmyr, Robert Borges
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppladoc – Uppsala language documentation group
  • Kontaktperson: Olle Kejonen
  • Föreläsning

Hälften av världens språk kan dö ut under vår livstid – hör uppsalaforskare berätta om sitt arbete med att dokumentera minoritetsspråk jorden runt.

Av de ungefär 6500 språken på vår jord uppskattas det att ca 50% riskerar att dö ut under vår livstid. När språk dör ut förlorar världen en viktig del av sitt världsarv.

Med detta i åtanke förklarade FN 2019 som det internationella året för världens urfolksspråk och språkforskare på Uppsala universitet skulle vilja ta detta tillfälle i akt att presentera sitt arbete för allmänheten.

Östen Dahl: Språk i skymundan

Olle Kejonen: Samiska – inför liv eller död?

Carina Jahani: Baluchiska – att skapa ett skriftspråk

Niklas Edenmyr: Hadza – ett språkligt och kulturellt isolat

Robert Borges: Wymysorys – recreating a speech community

 Vetenskap på kvällen: Minoritetsspråk i Sverige och världen